از وقايع نگارهاي تاريخ عاشوراست.
دولتشاه در تذکره گويد مردي فاضل و اصل او از خراسان است و در شيراز مي‏زيست و منقبت ائمه معصومين مي‏گفت. غزلهاي پسنديده دارد و ده نامه او مشهور است.
برچسب ها : دانشنامه عاشورا, راویان عاشورا, ابن ‏عماد