از راويان و ناقلان وقايع روز عاشوراست. جزييات بسياري از وقايع روز عاشورا از زبان اين شخص نقل شده است.
برچسب ها : دانشنامه عاشورا, راویان عاشورا, ابوعبدالاعلي زبيدي